Metodika

Predstavme si tému   >   Postavme model   >   Zahrajme sa
A popritom sa naučme, ako to funguje.

To je hlavný princíp, ako deti uvádzame do sveta techniky, matematiky, stavebníctva a prírodných vied.

A to všetko s pomocou kociek LEGO®. Pretože vďaka nim si deti rozvíjajú svoje motorické, matematické, technické a kreatívne zručnosti.

Program Brick by Brick naučí deti  praktické zručnosti v technických oblastiach. Učí ich mať rád prírodné vedy, ku ktorým sa spoločnosť prirodzene vracia. Hodiny sú vedené hravou a zábavnou formou („edutainment“).

Špeciálne vyškolení lektori sa pritom opierajú o metodiku Brick by Brick vyvinutú expertmi v USA, vďaka ktorej je každá hodina presne krok-po-kroku vypracovaná.

A celý čas staviame s kockami LEGO®, ktoré deti milujú!

Program Brick by Brick je rozdelený na 2 základné úrovne

Pre najmenších (2-6 rokov)

 • na hodinách deti používajú kocky LEGO® DUPLO®
 • témy: zvieratká, vesmír, morský život, rozprávky, hrdinovia...

Pre väčšie deti (6-12 rokov)

 • hráme a učíme sa s „klasickými“ kockami LEGO®
 • témy: zábavné parky, vynálezy, šport, nástroje, doprava...

Každý program je postavený na základnom princípe „learning by doing“ (učenie v procese). To znamená že metodika je zostavená tak, že každá téma je konkrétny poznatok. Lektor na začiatku hodiny najprv objasní tému a následne si deti stavajú a zároveň všetko osvojujú priamo v praxi. Na záver si svoj model môžu vyskúšať. Tento proces je pre deti veľmi prirodzený a deti takouto zážitkovou formou získavajú reálnu skúsenosť.

Ku každej téme sú zostavené presné inštrukcie a vlastné modelové plány, ktoré boli navrhnuté v spolupráci s inžiniermi a pedagógmi v USA a sú tematicky ladené tak, aby deti zaujali. Aktivity u detí rozprúdia bohatú predstavivosť a budujú ich sebavedomie. Dieťa tak na svojej úrovni objavuje a spoznáva, nachádza záujem a približuje sa k reálnemu životu, čím nahrádza teoretické a izolované poznatky. Vieme, že deti sa ľahšie učia hrou, a preto si u nás všetko osvojujú cez zážitok, a tým zároveň rozvíjame celú osobnosť dieťaťa.

Skúsenosti zo zahraničia hovoria, že ide o originálny, vysoko efektívny doplnok povinného školského vzdelávania. Zároveň cielene rozvíjame  už v rannom veku pozitívny vzťah ku „neatraktívnym“ predmetom.

Ako je metodika realizovaná v praxi

 • Pomenujeme si jav, ktorý ideme skúmať – lektor použije prezentáciu alebo príbehy zo špeciálnych kníh (v prípade menších detí).
 • Predstavíme deťom model, ktorý budú podľa našich postupov stavať.
 • Deti rozdelíme do dvojíc a necháme ich model postaviť – vzniká tak prirodzená zručnosť kooperácie.
 • Deti modely stavajú samostatne v dvojiciach, no lektor je neustále prítomný aby deti motivoval, podporoval a nechal samých prísť na správne riešenie (koučingový princíp).
 • Modely sú z rôznych zaujímavých tém (od strojov, mechaniky až po zvieratá).
 • Po dostavaní deti zapoja model a vyskúšajú jeho funkčnosť (napr. mlyn), alebo sa o ňom ďalej diskutuje (napr. zviera) a zahrajú sa s ním.
 • K postaveniu každého modelu používame sadu kociek Brick by Brick, ktorá je špeciálne zostavená z kociek LEGO®.
 • Po ukončení stavania majú deti možnosť sa s modelom zahrať, porovnať si svoj výtvor so svojimi spolužiakmi a následne model rozobrať.
 • Každú hodinu pracujú deti na inom modeli a téme.
 • Modely sú prispôsobené každej vekovej kategórii, nie sú nebezpečné ani zložité.